Wersje strony Nr 101/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.