Ramowa organizacja roku akademickiego 2012/2013

 

 

D E C Y Z J A  Nr  16

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 maja 2012 roku

w sprawie  ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2006 r. (z późn. zm.), stanowi się co następuje:

§ 1

Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2012/2013, jak w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych ustalone przez kierownictwa wydziałów dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczną zajęcia dydaktyczne wcześniej niż w październiku 2012 roku.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

 Załącznik do Decyzji Nr 16  Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 7 maja 2012 roku

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2012/2013

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Uczelniana  inauguracja roku akademickiego

 1.10.2012 r.

Wydziałowe inauguracje roku akademickiego

27.09. 2012 r. - 29.09.2012 r.

Uczelniana inauguracja roku akademickiego na studiach doktoranckich

1.10.2012 r.

semestr

zimowy

zajęcia dydaktyczne

2.10.2012 r. - 21.12.2012 r./*

wakacje zimowe

22.12.2012 r. - 2.01.2013 r.

zajęcia dydaktyczne

3.01.2013 r.- 26.01.2013 r.

sesja egzaminacyjna zimowa

28.01.2013 r.- 9.02.2013 r.

sesja egzaminacyjna

zimowa-poprawkowa

11.02.2013 r.- 16.02.2013 r.

semestr

letni

zajęcia dydaktyczne

18.02.2013 r.- 28.03.2013 r.

wakacje wiosenne

29.03.2013 r.- 2.04.2013 r.

zajęcia dydaktyczne

3.04.2013 r.- 8.06.2013 r./**

sesja egzaminacyjna letnia

10.06.2013 r.- 22.06.2013 r.

wakacje, praktyki wakacyjne

24.06.2013 r.- 14.09.2013 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

2.09.2013 r.- 14.09.2013 r.

 

/*    w tym: 2.11.2012 r. (piątek) - dzień rektorski

/**  w tym: 2.05.2013 r. (czwartek) - dzień rektorski

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.12.2012
Data publikacji:
12.12.2012 11:12
Data aktualizacji:
12.12.2012 11:12
Liczba wyświetleń:
3582
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument