Ramowa organizacja roku akademickiego 2011/2012

 

 

Decyzja Nr 18/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2006 r. (z późn. zm.), stanowi się co następuje:

§ 1

Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2011/2012, jak w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych ustalone przez kierownictwa wydziałów dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczną zajęcia dydaktyczne wcześniej niż w październiku 2011 roku.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2011/2012

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Uczelniana inauguracja roku akademickiego

 

30.09.2011 r.

Wydziałoweinauguracje roku akademickiego

28.09. 2011 r. - 29.09.2011 r.

Uczelnianainauguracja roku akademickiego na studiach doktoranckich

30.09.2011 r.

Inauguracja roku akademickiego w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Ełku i Szczytnie

1.10.2011 r./*

semestr

zimowy

zajęcia dydaktyczne

3.10.2011 r. - 21.12.2011 r./**

wakacje zimowe

22.12.2011 r. - 30.12.2011 r.

zajęcia dydaktyczne

2.01.2012 r.- 28.01.2012 r.

sesja egzaminacyjna zimowa

30.01.2012 r.- 11.02.2012 r.

sesja egzaminacyjna

zimowa-poprawkowa

13.02.2012 r.- 18.02.2012 r.

semestr

letni

zajęcia dydaktyczne

20.02.2012 r.- 5.04.2012 r.

wakacje wiosenne

6.04.2012 r.- 11.04.2012 r.

zajęcia dydaktyczne

12.04.2012 r.- 16.06.2012 r./***

sesja egzaminacyjna letnia

18.06.2012 r.- 30.06.2012 r.

wakacje, praktyki wakacyjne

2.07.2012 r.- 15.09.2012 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

3.09.2012 r.- 15.09.2012 r.

 

 

* inauguracje roku akademickiego w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Poznaniu i Toruniu - wg terminów ustalonych przez kierownictwo Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

**   w tym: 31. 10. 2011 r. (poniedziałek) oraz 2.11.2011 r. (środa) - dzień rektorski

*** w tym: 30. 04. 2012 r. (poniedziałek) oraz 2.05.2012 r. (środa) - dzień rektorski

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.12.2012
Data publikacji:
12.12.2012 11:04
Data aktualizacji:
12.12.2012 11:04
Liczba wyświetleń:
2045
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument