Wersje strony Nr 97/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu stypendialnego dla studentów i studentek kierunku zamawianego budownictwo, realizowanego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.