Nr 97/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu stypendialnego dla studentów i studentek kierunku zamawianego budownictwo, realizowanego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 97/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 grudnia 2012 roku

 

w sprawie regulaminu stypendialnego dla studentów i studentek kierunku zamawianego budownictwo, realizowanego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się   co następuje:

 

§ 1

1.  Wprowadza się regulamin stypendialny dla studentów i studentek kierunku zamawianego budownictwo, realizowanego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu POKL.04.01.02-00-059/12 pt. „Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu  dla gospodarki opartej na wiedzy”.

2.  Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.12.2012
Data publikacji:
10.12.2012 13:57
Data aktualizacji:
24.10.2013 10:54
Liczba wyświetleń:
2663
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządz97RegustypenkierzambudWNT.doc43 KB
Załącznik do Zarządzenia 97 regulamin120.5 KB