Decyzja Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 76/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 grudnia 2012 roku

 

w sprawie  powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania   jej uprawnień na rok akademicki 2012/2013

 

Na podstawie art. 177 ust. 1 i art. 175 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jt.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się na rok akademicki 2012/2013 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:

1.     MAGDALENA DZICZEK - Wydział Nauk o Środowisku - Przewodniczący UOKS,

2.     PIOTR RUDZIŃSKI - Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

3.     KRZYSZTOF ZYBERT - Wydział Biologii i Biotechnologii,

4.     MAŁGORZATA SUŁKOWSKA - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

5.     ARLETA MAGDZIARZ - Wydział Humanistyczny,

6.     PIOTR ORLICH - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

7.     OLGA MRÓZ - Wydział Matematyki i Informatyki,

8.     JOLANTA FILIPEK - Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

9.     MONIKA ŻYNDA - Wydział Nauk Ekonomicznych,

10.  ZOFIA MAJEROWSKA - Wydział Nauk Medycznych,

11.  ANETA TRZECIAK - Wydział Nauk o Środowisku,

12.   URSZULA BURZYŃSKA - Wydział Nauk Społecznych,

13.  SYLWIA TROCKA - Wydział Nauk Technicznych,

14.  EWA KASZEWSKA - Wydział Nauki o Żywności,

15.  SYLWESTER KŁODOWSKI - Wydział Prawa i Administracji,

16.  MATEUSZ SŁAWIŃSKI - Wydział Sztuki,

17.  MACIEJ MIKOŁAJCZYK - Wydział Teologii,

18.  DOROTA KORYZNO - Biuro ds. Studenckich.

 

§ 2

1.  Przekazuje się w roku akademickim 2012/2013 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia, o których mowa w art. 175 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

2.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 dotyczą rozpatrywania odwołań studentów od decyzji dziekana w sprawie przyznawania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 8 wspomnianej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od 1 października 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.12.2012
Data publikacji:
10.12.2012 13:29
Data aktualizacji:
10.12.2012 13:29
Liczba wyświetleń:
2927
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy76powoUOKS.docx13.84 KB