Nr 88 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy SZCZEPKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  88

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy SZCZEPKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr hab. Ewy SZCZEPKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na okres 5 lat na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Humanistycznym.

 

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2012
Data publikacji:
04.12.2012 16:21
Data aktualizacji:
16.10.2013 13:50
Liczba wyświetleń:
2507
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument