UCHWAŁA Nr 146 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie; zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006.

 

UCHWAŁA Nr 146

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

w sprawie; zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006 uwzględniające:

 

w tys. zł.

Przychody działalności operacyjnej                                                        274 522,5

Koszty działalności operacyjnej                                                              260 979,7

Zysk z działalności operacyjnej                                                                13 542,8

Zwiększenia funduszu zasadniczego                                                       31 500,0

            Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                          16 000,0

            Stan funduszu na koniec roku 2006                                           152 191,9

Zwiększenie funduszu pomocy materialnej dla studentów                      44 973,3

            Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów        45 318,3

            Stan funduszu na koniec roku 2006                                                      0

Zwiększenia własnego funduszu stypendialnego                                         143,1

Zmniejszenia własnego funduszu stypendialnego                                        261,4

Stan funduszu na koniec roku 2006                                                                  0

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr 129 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora do wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2006 rok w drodze zarządzenia.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2006
Data publikacji:
28.09.2007 08:11
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:30
Liczba wyświetleń:
2964
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument