Nr 145 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

UCHWAŁA Nr  145

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w sprawie:

1)   rozwiązania Zakładu Gospodarowania w Sektorze Publicznym;

2)   zmiany nazwy Katedry Makroekonomii i Doktryn Ekonomicznych na Katedrę Makroekonomii;

3)   zmiany nazwy Katedry Ekonomiki Nieruchomości na Katedrę Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2006
Data publikacji:
28.09.2007 08:09
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:30
Liczba wyświetleń:
3372
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument