Decyzja Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 73/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 listopada 2012 roku

 

w sprawie   wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.) oraz § 4,  Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 59/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn zm. ustalam co następuje:

 

§ 1

Wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013 wynoszą:

 

1.    maksymalna kwotę stypendium socjalnego   782,60 zł,

2.    minimalna kwotę stypendium socjalnego   78,26 zł,

3.    zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki    200,00 zł,

4.    zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki niepracującego małżonka i dzieci doktoranta   100,00 zł,

5.    kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:     

a)   w stopniu lekkim                                          300,00 zł,

b)   w stopniu umiarkowanym                               360,00 zł,

c)    w stopniu znacznym                                     435,00 zł,

 

§ 2

Kwotę stypendium socjalnego, poza kwotą maksymalną i minimalną, stanowi różnica pomiędzy wysokością dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, a wysokością dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta.

 

§ 3

Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich
w roku akademickim 2012/2013 otrzymuje 50% najlepszych doktorantów pierwszego roku na danym wydziale ze średnią nie niższą niż 4,0 uzyskaną z postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 4

Stypendium  dla najlepszych doktorantów  na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013 otrzymuje 50% najlepszych doktorantów danego roku na wydziale. Minimalna liczba punktów nie może być niższa niż 8 pkt.

 

§ 5

Minimalna kwota najniższego stypendium dla najlepszych doktorantów stanowi 40% kwoty najwyższego stypendium dla najlepszych doktorantów danego roku na wydziale.

 

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

  

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.11.2012
Data publikacji:
28.11.2012 13:35
Data aktualizacji:
28.11.2012 13:35
Liczba wyświetleń:
2387
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy73wyskwotstypendokto.docx18.12 KB