Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 91/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 listopada 2012 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz Zarządzeniem Nr 10/2010 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się co następuje:

§ 1

1.    Powołuje się Uczelniany Zespół do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w składzie:

1)   dr Krzysztof Łożyński - przewodniczący

2)   dr hab. inż. Iwona Konopka - z -ca przewodniczącego

Członkowie:

3)   dr hab. Paweł Wysocki - Wydział Bioinżynierii Zwierząt

4)   prof. dr hab. Aleksander Wacław Świątecki - Wydział Biologii i Biotechnologii

5)   dr inż. Kamil Kowalczyk - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

6)   dr Magdalena Makowska - Wydział Humanistyczny

7)   prof. dr hab. Wiera Sądej - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

8)   dr Aleksandra Kiślak-Malinowska - Wydział Matematyki i Informatyki

9)   dr hab. Andrzej Pomianowski, prof.UWM - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

10)dr Tomasz Włodzimierz Wierzejski - Wydział Nauk Ekonomicznych

11)dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, prof. UWM - Wydział Nauk Medycznych

12)dr Marta Wójcik - Wydział Nauk Społecznych

13)dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM - Wydział Nauk Technicznych

14)dr inż. Sylwia Tarczyńska - Wydział Nauki o Żywności

15)dr hab. Ewa Paturej, prof. UWM - Wydział Nauk o Środowisku

16)dr Joanna Juchniewicz - Wydział Prawa i Administracji

17)ad. Jan Połowianiuk - Wydział Sztuki

18)ks. dr Jan Guzowski - Wydział Teologii

19)dr hab. inż. Kazimierz Zwirowicz - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

20)dr Marzena Jugielewicz-Urniaż - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

21)dr Scholastyka Baran - Biblioteka Uniwersytecka

22)mgr Anna Rzeczkowska - Studium Języków Obcych

23)dr Monika Suska-Kuźmicka - Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

24)inż. Andrzej Podgródny - Zespół Kontroli Wewnętrznej

25)Daria Szymańska - Samorząd Studencki

26)Zuzanna Karbowiak - Samorząd Studencki

27)mgr Marta Lik - Samorząd Doktorantów

28)mgr inż. Irena Kozłowska - Sekretarz Zespołu

2.    Zakres pracy Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

3.    Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z:

1)   organami jednoosobowymi i kolegialnymi Uniwersytetu, osobami bezpośrednio koordynującymi oraz nadzorującymi organizację i przebieg procesu dydaktycznego, a także jednostkami administracyjnymi uczelni w obszarach procesu dydaktycznego objętych analizą i oceną oraz w zakresach określonych procedurami zapewniania jakości kształcenia,

2)   Zespołami ds. Zapewniania Jakości Kształcenia funkcjonującymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych,

3)   jednostkami administracyjnymi uczelni, których merytoryczny obszar funkcjonowania wyznacza działania audytowe,

4)   instytucjami akredytacyjnymi krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie,

5)   Katedrą UNESCO.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.11.2012
Data publikacji:
22.11.2012 11:22
Data aktualizacji:
24.10.2013 10:58
Liczba wyświetleń:
3682
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz91powuczelzespds.jakoksztaUWM.doc60 KB