Decyzja Nr 72/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 72/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 listopada 2012 roku

 

w sprawie  zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 12 Statutu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi co następuje: 

 

§ 1

1.     Ze składu Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Zarządem Fundacji, odwołuje się:

1) mgr inż. Olgę PRYŚKO,

2) Jarosława ROJKA,

3) Aleksandra Jakuba ZDUŃCZYKA.

 

2.     Do składu Zarządu Fundacji powołuje się:

1)           Pawła RECZKOWSKIEGO,

2)           Milosza SOBINĘ.

 

§ 2

Po zmianach, o których mowa w  § 1 skład Zarządu Fundacji przedstawia się następująco:

1)   Wiceprezes Zarządu – mgr inż. Marianna PIETRZAK,

2)   Członkowie Zarządu:

a)   Bogumiła BREWKA,

b)   mgr Justyna PŁONKA,

c)    mgr Maciej STAWICKI,

d)   Monika TREJNIS,

e)   Paweł RECZKOWSKI,

f)    Milosz SOBINA.

 

§ 3

Realizację decyzji powierza się Zarządowi Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.11.2012
Data publikacji:
20.11.2012 08:32
Data aktualizacji:
20.11.2012 08:32
Liczba wyświetleń:
2468
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy72zmDecy14zmskZarzZAK.doc37.5 KB