Decyzja Nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

drukuj ten dokument

Decyzja Nr 71/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 listopada 2012 roku

 

w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 11 ust 1 i 2 Statutu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi co następuje: 

 

§ 1

1.   Odwołuje się z pełnionej funkcji członka Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2011 r. do 6 września 2014 r.:

1) Elwirę Małgorzatę Dłużewską,

2) Monikę Strachel.

2.     W skład Rady Fundacji do końca kadencji powołuje się:

1)           Magdalenę Dziczek,

2)           Piotra Orlich.

3.    Radę Fundacji po zmianach stanowią:

1)    Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Janusz Witold PIECHOCKI

2)    Członkowie:

a)     dr hab. Mirosław Antoni GORNOWICZ, prof. UWM,

b)     prof. dr hab. Elżbieta Janina KOSTYRA,

c)     dr hab. Andrzej Tadeusz SZMYT, prof. UWM,

d)     Magdalena DZICZEK,

e)     Piotr ORLICH.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.11.2012
Data publikacji:
19.11.2012 14:41
Data aktualizacji:
19.11.2012 14:41
Liczba wyświetleń:
1949
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec71zmiaDecy44RadaFundacjiZAK.doc36 KB