Nr 90/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2015

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 90/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 listopada 2012 roku

 

w sprawie  powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2015

 

Działając na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza (tekst jednolity: Dz. U. z 2011, Nr 277 poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 99 Nr 47, poz. 480) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia przestrzegania przez jednostki organizacyjne i pracowników Uniwersytetu, podejmujących i prowadzących eksperymenty medyczne oraz badania kliniczne leków, obowiązujących w tym zakresie standardów prawnych i etycznych określonych w obowiązujących przepisach prawnych a także w celu czuwania nad tym, aby te eksperymenty i badania były prowadzone z zachowaniem standardów międzynarodowych, powołuję Komisję Bioetyczną na kadencję 2012-2015 w następującym składzie:

1)     prof. dr hab. n. med. Elżbieta BANDURSKA-STANKIEWICZ - Przewodnicząca,

członkowie:

2)     prof. dr hab. n. med. Tadeusz BACIA,

3)     dr hab. n. med. Piotr B. JURKOWSKI, prof. UWM,

4)     dr hab. n. med. Ireneusz KOWALSKI, prof. UWM,

5)     dr hab. n. med. Michał TENDERENDA, prof. UWM

6)     dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI, prof. UWM,

7)     dr n. med. Piotr MALINOWSKI,

8)     dr n. med. Tadeusz ŻECHOWICZ,

9)     mgr piel. Małgorzata WOJTKOWSKA,

10)  mec. Mariola ROPIAK,

11)  ks. mgr Andrzej ZIELIŃSKI.

 

§ 2

Zasady funkcjonowania Komisji Bioetycznej określa Regulamin pracy Komisji.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.11.2012
Data publikacji:
16.11.2012 14:22
Data aktualizacji:
24.10.2013 10:58
Liczba wyświetleń:
2748
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 90.docx17.6 KB