Decyzja Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 70/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 14 listopada 2012 roku

 

w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr 74/2009 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się zespoły ds. przeglądu warunków pracy w składzie, określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

 

§ 2

Zespoły do spraw przeglądu warunków pracy zobowiązane są niezwłocznie po zakończeniu przeglądu złożyć sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 31/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Decyzji Nr 70/2012 Rektora UWM

z dnia 14 listopada 2012 roku

 

SKŁAD ZESPOŁÓW
DO SPRAW PRZEGLĄDU WARUNKÓW PRACY

 

1.  WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT i STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w Bałdach

1)   dr inż. Krzysztof KARPIESIUK - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy,

2)   dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ, prof. UWM - przedstawiciel Dziekana,

3)   mgr inż. Krystyna FILIPOWICZ - przedstawiciel ZNP,

4)   Wojciech KORSAK - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)   Tadeusz WÓŁKIEWICZ - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)   mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ - przedstawiciel Działu BHP,

7)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.,

8)   mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami;

2.  WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

1)   mgr inż. Wiesława KOLANO - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący,

2)   mgr Zbigniew KUCZAWSKI - przedstawiciel Dziekana,

3)   Alina SZAREJKO - przedstawiciel ZNP,

4)   dr Paweł LORO - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)   mgr inż. Zbigniew STACHURSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)   mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA - przedstawiciel Działu BHP,

7)   mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnika Chemicznymi i Odpadami,

8)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

3.  WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

1)       mgr Paweł SOBOTKO - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)       mgr inż. Jerzy TRYSTUŁA - przedstawiciel Dziekana,

3)       inż. Marek KLIMKOWSKI - przedstawiciel ZNP,

4)       dr inż. Elżbieta LEWANDOWICZ, prof. UWM - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)       mgr inż. Andrzej ŻUKOWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)       mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA - przedstawiciel Działu BHP;

4.  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1)    mgr Jolanta DOKURNO - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)    mgr Robert MILIAN - przedstawiciel Dziekana,

3)    dr Jarosław STRYCHARSKI - przedstawiciel ZNP,

4)    mgr Janusz BIEŃKOWSKI- przedstawiciel Służb Technicznych,

5)    mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA - przedstawiciel Działu BHP;

5.  WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1)   dr inż. Jerzy SMOŁUCHA - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   dr inż. Piotr ŻARCZYŃSKI - przedstawiciel Dziekana,

3)   dr inż. Andrzej KLASA - przedstawiciel ZNP,

4)   dr hab. inż. Sławomir SMÓLCZYŃSKI - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)   mgr inż. Jerzy OSSOWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)   mgr inż. Mieczysław GRZYB - przedstawiciel Działu BHP,

7)   mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami,

8)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

6.  WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

1)   mgr Marzena ŚMIECH - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   mgr Izabela PAWLICKA - przedstawiciel Dziekana,

3)   dr Andrzej CZARNECKI - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

4)   dr Stanisław DROZDA - przedstawiciel ZNP,

5)   mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA - przedstawiciel Działu BHP,

6)   Andrzej DĄBROWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych;

7. WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

1)   dr wet. Dariusz BARSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   dr hab. Mirosław MICHALSKI - przedstawiciel Dziekana,

3)   mgr inż. Krystyna CIEŚLAR - przedstawiciel ZNP,

4)   mgr inż. Jerzy OSSOWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

5)   mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA - przedstawiciel Działu BHP,

6)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.,

7)   mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami;

8. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

1)   dr inż. Antoni BARTNIK - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   mgr inż. Barbara GOLONKA - przedstawiciel Dziekana i przedstawiciel ZNP,

3)   Leszek JUSZKIEWICZ - przedstawiciel Służb Technicznych,

4)   mgr Krzysztof NOWICKI - przedstawiciel Działu BHP,

5)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

9. WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH

1)   mgr Artur TAŃSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   mgr Aneta KEMPA - przedstawiciel Dziekana,

3)   mgr inż. Magdalena PRZERADZKA - przedstawiciel ZNP

4)   mgr inż. Kazimierz JASTRZĘBSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

5)   mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA - przedstawiciel Działu BHP,

6)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.,

7)   mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami;

10. WYDZIAŁ NAUK O ŚRODOWISKU

1)   dr inż. Krzysztof KUPREN- Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   mgr Adam BORKUŁAK - przedstawiciel Dziekana

3)   mgr inż. Barbara JAROSZEWSKA - przedstawiciel ZNP,

4)   prof. dr hab. Dariusz KUCHARCZYK - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)   inż. Jan WRÓBLEWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)   mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA - przedstawiciel Działu BHP,

7)   mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami,

8)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

11. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1)   dr Monika MACIEJEWSKA- Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)   mgr Dorota MAJEWSKA - przedstawiciel Dziekana,

3)   Jadwiga WORONIECKA - przedstawiciel ZNP,

4)   mgr Dorota MAJEWSKA - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)   mgr Janusz BIEŃKOWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)   mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ - przedstawiciel Działu BHP;

12. WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

1)   dr inż. Stefan MAŃKOWSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   dr inż. Jacek ZABIELSKI - przedstawiciel Dziekana,

3)   dr inż. Piotr MAZUR - przedstawiciele ZNP,

4)   Tomasz WYSOCKI - przedstawiciel ZNP,

5)   dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

6)   mgr inż. Grzegorz ZAMYŚLEWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

7)   mgr Krzysztof NOWICKI - przedstawiciel Działu BHP,

8)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

13. WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

1)   Piotr KALINOWSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   mgr inż. Adam ZINKIEWICZ - przedstawiciel Dziekana,

3)   Jerzy DŹWIGAŁA - przedstawiciel ZNP,

4)   dr inż. Halina OSTOJA - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)   mgr inż. Zbigniew STACHURSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)   mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ - przedstawiciel Działu BHP,

7)   mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami,

8)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

14. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

1)   mgr inż. Iwona WODZIŃSKA - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   mgr Katarzyna JAWORSKA - przedstawiciel Dziekana,

3)   mgr Krystyna ZIÓŁKOWSKA - przedstawiciel ZNP,

4)   mgr Jerzy AKIŃCZA - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)   mgr Mirosław STANKIEWICZ - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)   mgr inż. Mieczysław GRZYB - przedstawiciel Działu BHP,

7)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

15. WYDZIAŁ SZTUKI

1)   mgr Joanna GORCZYŃSKA- Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)   mgr Adam WOLNIAKOWSKI - przedstawiciel Dziekana,

3)   dr Alicja TUPIEKA-BUSZMAK - przedstawiciel ZNP,

4)   mgr Joanna KOTARSKA - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)   mgr Janusz BIEŃKOWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)   mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ - przedstawiciel Działu BHP;

16. WYDZIAŁ TEOLOGII

1)   mgr Ewa CZAPLICKA - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   mgr Sylwia MIKOŁAJCZAK - przedstawiciel Dziekana,

3)   inż. Aleksandra WIŚNIEWSKA - przedstawiciel Służb Technicznych,

4)   mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA - przedstawiciel Działu BHP,

5)   mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

17. STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU, STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

1)   Łucja PASZEK - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   mgr Grzegorz DUBIELSKI - przedstawiciel Rektora,

3)   dr Robert PODSTAWSKI - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

4)   mgr Wioletta OLSZEWSKA - przedstawiciel ZNP,

5)   mgr Jerzy DANILUK - przedstawiciel ZNP,

6)   mgr inż. Janusz SABA - przedstawiciel Służb Technicznych,

7)   mgr inż. Mieczysław GRZYB - przedstawiciel Działu BHP;

19. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

1)   Tadeusz KOTOWICZ - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)   Janusz SZUMOWSKI - przedstawiciel Dyrektora,

3)   mgr Magdalena MALANOWICZ - przedstawiciel ZNP,

4)   Tadeusz KOTOWICZ - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)   mgr inż. Zbigniew STACHURSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)   mgr inż. Mieczysław GRZYB - przedstawiciel Działu BHP;

20. ADMINISTRACJA, STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w Łężanach

1)       Edward MAJEWSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)    mgr inż. Andrzej ŻUKOWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

3)       Tadeusz WÓŁKIEWICZ - przedstawiciel Służb Technicznych,

4)       inż. Barbara SEPCZYŃSKA - przedstawiciel ZNP,

5)       Maria PASEK - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

6)       mgr Krzysztof NOWICKI - przedstawiciel Działu BHP,

7)       mgr inż. Mieczysław GRZYB - przedstawiciel Działu BHP,

8)       mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.11.2012
Data publikacji:
16.11.2012 14:20
Data aktualizacji:
16.11.2012 14:20
Liczba wyświetleń:
3740
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy70zesprzegwarpracy.doc76.5 KB