Decyzja Nr 68/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 68/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 9 listopada 2012 roku

 

w sprawie  powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2012-2016

 

Działając na podstawie art. 215 ust. 1-2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów:

1)    dr inż. Janusza POMIANOWSKIEGO,

2)    dr Małgorzatę SZWEJKOWSKĄ.

 

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 24/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów na kadencję  2008-2012.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.11.2012
Data publikacji:
16.11.2012 14:04
Data aktualizacji:
16.11.2012 14:04
Liczba wyświetleń:
1773
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy68rzeczdyscySTUDE.doc26 KB