Decyzja Nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 67/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 9 listopada 2012 roku

 

w sprawie  powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej  Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016

 

Działając na podstawie § 94 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 226 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U.2012.572z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Dyscyplinarną do spraw Doktorantów w składzie:

1)   przewodniczący – dr hab. Lesław LAHUTA, prof. UWM,

2)   nauczyciele akademiccy:

a)     dr hab. Sławomir BURYŁA, prof. UWM,

b)     dr hab. inż. Jerzy NAPIÓRKOWSKI, prof. UWM,

c)     dr hab. Rajmund SOKÓŁ, prof. UWM,

3)   przedstawiciele doktorantów:

a)     mgr Elżbieta BEDNARKO-MŁYNARCZYK,

b)     mgr Marta LIK,

c)     mgr Aleksandra ZAMOJSKA.

 

§ 2

Powołuję Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do spraw Doktorantów w składzie:

1)   przewodniczący – dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM,

2)   nauczyciele akademiccy:

a)     dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ,

b)     dr inż. Monika SOBCZUK-SZUL,

c)     dr hab. Agnieszka ŻYTA,

3)   przedstawiciele doktorantów:

a)     mgr Ewelina MĄCZKA,

b)     mgr Katarzyna SZCZEPANKOWSKA,

c)     mgr Tomasz ZAJĄC.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.11.2012
Data publikacji:
16.11.2012 13:54
Data aktualizacji:
16.11.2012 13:54
Liczba wyświetleń:
1929
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy67powkomdyscypodwo.doc29 KB