Decyzja Nr 65/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 65/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 listopada 2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2012-2016

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Etyki na kadencję 2012-2016 w następującym w składzie:

1.     dr inż. Janusz STRYCHALSKI (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),

2.     prof. dr hab. Maria DYNOWSKA (Wydział Biologii i Biotechnologii),

3.     prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej),

4.     dr hab. Ewa STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO, prof. UWM (Wydział Humanistyczny),

5.     dr hab. Władysław SZEMPLIŃSKI, prof. UWM (Wydz. Kształt. Środowiska i Rolnictwa),

6.     dr hab. Andrzej ORLICKI, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki),

7.     prof. dr hab. Jerzy KALECZYC (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),

8.     dr hab. Marian MROZIEWSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych),

9.     dr hab. n. med. Ireneusz KOWALSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych),

10.  dr hab. Zofia FILIPKOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku),

11.  dr hab. Urszula BARTNIKOWSKA (Wydział Nauk Społecznych),

12.  dr hab. Stanisław KONOPKA, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych),

13.  prof. dr hab. Łucja ŁANIEWSKA-TROKENHEIM (Wydział Nauki o Żywności),

14.  dr hab. Piotr KRAJEWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji),

15.  dr hab. Marzena HUCULAK (Wydział Sztuki),

16.  ks. prof. dr hab. Marian MACHINEK (Wydział Teologii).

 

§ 2

W posiedzeniach Komisji Etyki, oprócz jej członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu na posiadaną wiedzę w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.11.2012
Data publikacji:
16.11.2012 12:34
Data aktualizacji:
16.11.2012 12:34
Liczba wyświetleń:
1689
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy65skKomEtyki.doc36 KB