Decyzja Nr 66/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 66/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 9 listopada 2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-2016

 

Działając na podstawie § 94 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 213 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów w składzie:

1)     przewodniczący – dr hab. Bożena KORDAN, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa);

2)     nauczyciele akademiccy:

a)     dr inż. Joanna MICHALAK (Wydział Nauki o Żywności),

b)    dr inż. Piotr SAWICKI (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej),

c)     dr Halina TAŃSKA (Wydział Matematyki i Informatyki);

3)     przedstawiciele studentów:

a)     Artur KLEINA,

b)    Kamil KOŃCZAL,

c)     Konrad MICHALSKI.

 

§ 2

Powołuję Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów w składzie:

1)     przewodniczący – dr inż. Katarzyna KLECZEK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt);

2)     nauczyciele akademiccy:

a)     dr hab. Irena BRZOZOWSKA, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),

b)    dr inż. Jerzy DOMAŃSKI (Wydział Nauk Technicznych),

c)     dr hab. Agnieszka PIOTROWICZ-CIEŚLAK, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii);

3)     przedstawiciele studentów:

a)     Patrycja IŁECZKO,

b)    Przemysław SZCZEPANIAK,

c)     Marcin WALTER.

 

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 23/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-2012.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.11.2012
Data publikacji:
16.11.2012 12:29
Data aktualizacji:
16.11.2012 12:29
Liczba wyświetleń:
1995
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy66powokomisjidyscypodwo.doc30.5 KB