Decyzja Nr 61/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 61/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 listopada 2012 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu oraz § 12 Zarządzenia Nr 19 Rektora UWM z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majątku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuję Uczelnianą Komisję Inwentaryzacyjną na kadencję 2012-2016 w składzie:

1)     przewodniczący – dr hab. inż. Robert WÓJCIK, prof. UWM,

2)     zastępca przewodniczącego – mgr inż. Dariusz RAUBO,

członkowie:

3)     prof. dr hab. inż. Stanisław MILEWSKI,

4)     dr hab. inż. Radosław WIŚNIEWSKI  , prof. UWM,

5)     mgr inż. Krzysztof ŚWITAŁA,

6)     mgr inż. Jan CZERSKI,

7)     inż. Józef ZIÓŁKOWSKI,

8)     Janina KAŁUŻNA,

9)     Marzena MIEDZIEJEWSKA.

 

§ 2

Zadania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej określa Zarządzenie Nr 19 Rektora UWM z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majątku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 46/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2009 roku.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.11.2012
Data publikacji:
16.11.2012 12:21
Data aktualizacji:
16.11.2012 12:21
Liczba wyświetleń:
1745
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy61SkKomInwentaryza.docx14.41 KB