Decyzja Nr 63/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr  63/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia   5 listopada 2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     Powołuje się Komisję ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w składzie:

1)     prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – Przewodnicząca,

Członkowie:

2)     dr inż. Iwona Cieślak,

3)     dr inż. Barbara Deja,

4)     dr inż. arch. Wiesława Gadomska,

5)     dr inż. Joanna Pawłowicz,

6)     dr inż. Aleksander Socha,

7)     dr inż. arch. Marek Zagroba.

2.     W charakterze ekspertów-doradców w posiedzeniach Komisji uczestniczą:

1)     dr inż. arch. Magdalena Rafalska,

2)     mgr Barbara Zalewska

3)     arch. Marek Nowak.

3.     Zasady funkcjonowania Komisji określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącą.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.11.2012
Data publikacji:
12.11.2012 13:09
Data aktualizacji:
12.11.2012 13:09
Liczba wyświetleń:
2305
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy63powołanieKomds.Architekt.doc37 KB