Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 60/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 listopada 2012 roku

 

w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu oraz § 5 ust. 1, § 8 ust. 3 oraz § 16 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustalam w roku akademickim 2012/2013 co następuje:

 

§ 1

Studentom Uniwersytetu, z wyłączeniem studentów Wydziału Nauk Medycznych:

1)

maksymalną kwotę stypendium socjalnego

750,00 zł,

2)

minimalną kwotę stypendium socjalnego

75,00 zł,

3)

zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki studenta

 

120,00 zł,

4)

zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki niepracującego małżonka i dzieci studenta

 

 

50,00 zł,

5)

kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

 

 

a) w stopniu lekkim

150,00 zł,

 

b) w stopniu umiarkowanym

200,00 zł,

 

c) w stopniu znacznym

300,00 zł,

6)

kwotę stypendium Rektora dla najlepszych studentów

514,52 zł.

 

§ 2

Studentom Wydziału Nauk Medycznych:

1)

maksymalną kwotę stypendium socjalnego

782,60 zł,

2)

minimalną kwotę stypendium socjalnego

78,26 zł,

3)

zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki studenta

 

300,00 zł,

4)

zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki niepracującego małżonka i dzieci studenta

 

 

200,00 zł,

5)

kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

 

 

a) w stopniu lekkim

250,00 zł,

 

b) w stopniu umiarkowanym

350,00 zł,

 

c) w stopniu znacznym

450,00 zł,

6)

kwota stypendium Rektora dla najlepszych studentów

746,27 zł.

 

§ 3

Kwotę stypendium socjalnego, poza kwotą maksymalną i minimalną, stanowi różnica pomiędzy wysokością dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, a wysokością dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. 

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.11.2012
Data publikacji:
12.11.2012 13:00
Data aktualizacji:
12.11.2012 13:00
Liczba wyświetleń:
12130
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy60 wyskwotstypen2012-2013.docx19.16 KB