Decyzja Nr 59/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 59/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-2016

 

Działając na podstawie § 48 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Kolegium Wydawnicze na kadencję 2012-2016 w składzie:

1.    Przewodniczący –  dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI, prof. UWM

2.    Redaktor Naczelny Wydawnictwa – mgr Aurelia GREJNER

3.    Redaktorzy działów:

1)   Bioinżynieria Zwierząt – prof. dr hab. Andrzej GUGOŁEK,

2)   Biologia i Biotechnologia – prof. dr hab. Eugeniusz BIESIADKA,

3)   Geodezja i Gospodarka Przestrzenna – dr hab. inż. Marek MRÓZ, prof. UWM,

4)   Humanistyka:

a)   Filozofia – dr hab. Mieczysław JAGŁOWSKI, prof. UWM,

b)   Historia – dr hab. Witold GIESZCZYŃSKI,

c)    Językoznawstwo – prof. dr hab. Aleksander KIKLEWICZ,

d)   Literaturoznawstwo – dr hab. Joanna CHŁOSTA-ZIELONKA,

e)   Nauki o mediach – prof. dr hab. Andrzej STANISZEWSKI,

5)   Kształtowanie Środowiska i Rolnictwo – prof. dr hab. Mirosław WYSZKOWSKI,

6)   Matematyka i Informatyka – prof. dr hab. Aleksy TRALLE,

7)   Medycyna Weterynaryjna – prof. dr hab. Józef SZAREK,

8)   Nauki Ekonomiczne – dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM,

9)   Nauki Medyczne – dr hab. n. med. Jerzy GIELECKI, prof. UWM,

10)Nauki Społeczne – dr hab. Selim CHAZBIJEWICZ, prof. UWM,

11)Nauki Techniczne – prof. dr hab. inż. Marek MARKOWSKI,

12)Nauki o Środowisku – prof. dr hab. Małgorzata JANKUN-WOŹNICKA,

13)Nauki o Żywności – prof. dr hab. Ryszard ZADERNOWSKI,

14)Prawo i Administracja – dr Małgorzata SZWEJKOWSKA,

15)Sztuka – dr Ewa GŁADKOWSKA,

16)Teologia – dr hab. Anna ZELLMA.

 

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 30/2008 z dnia 28 października 2008 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 13:32
Data aktualizacji:
31.10.2012 13:32
Liczba wyświetleń:
1886
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec59skladKolegWydaw.doc33 KB