Nr 85/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 85/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 października 2012 roku

 

w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Zasady zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi  w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie.

§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 13:23
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:25
Liczba wyświetleń:
2978
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz85ZasadyzatrpracowNNA.doc52 KB