Nr 142 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok

 

UCHWAŁA Nr 142

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 

§ 1

Uchwala się prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 uwzględniające:

 

w tys. zł

1. Przychody działalności operacyjnej                                                         270 201,5

 

2. Koszty działalności operacyjnej                                                               259 228,8

 

3. Zysk z działalności operacyjnej                                                                 10 972,7

 

4. Zwiększenia funduszu zasadniczego                                                        20 500,0

 

Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                               16 000,0

 

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                141 191,9

 

5. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                       46 198,3

 

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów              46 198,3

 

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                            0

 

6. Zwiększenia własnego funduszu stypendialnego                                         650,0

 

Zmniejszenia własnego funduszu stypendialnego                                550,0

 

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                        26,2

 

§ 2

Szczegółowe prowizorium planu rzeczowo-finansowego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:42
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:32
Liczba wyświetleń:
3499
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument