Wersje strony Nr 60 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Konrada TURKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.