Nr 140 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA Nr 140

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2, pkt 3 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na zbycie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Koncernu energetycznego ENERGA S.A. Oddział w Olsztynie prawa własności gruntu położonego w Olsztynie w rejonie ul. Bartąskiej (obręb 118 m. Olsztyn), oznaczonego w ewidencji jako cześć działki nr 34/7 o powierzchni ok. 20 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu), przeznaczonego na budowę kontenerowej stacji transformatorowej.

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:39
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:41
Liczba wyświetleń:
3449
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument