Wersje strony Nr 139 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.