Decyzja Nr 39/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetu Dzieci

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja  Nr 39/ 2012

z dnia 10 września 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetu Dzieci


Działając na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

1.    Ustanawia się Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Dzieci funkcjonującego  w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

2.    Pełnomocnik ds. Uniwersytetu Dzieci reprezentuje Rektora  wobec organów i jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia wspólnie z Uniwersytetem Dzieci, a ponadto:

1)   określa zakres działania Uniwersytetu Dzieci funkcjonującego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

2)   akceptuje zadania do realizacji przez Uniwersytet Dzieci wynikające ze współpracy z innymi podmiotami,

3)   pełni nadzór nad funkcjonowaniem Uniwersytetu Dzieci,

4)   zawiera umowy i porozumienia w zakresie objętym przedmiotem działania Uniwersytetu Dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.    W realizacji pełnomocnictwa Pełnomocnik współpracuje z Prorektorem  ds. Kształcenia oraz Kanclerzem.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.09.2012
Data publikacji:
23.10.2012 12:01
Data aktualizacji:
23.10.2012 12:01
Liczba wyświetleń:
2321
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy39powpelnmUniwerDzieciZaborowski.docx16.98 KB