Decyzja Nr 38/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja  Nr 38/ 2012

z dnia 10 września 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 

Działając na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

1.   Ustanawia się Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

2.   Pełnomocnik ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku reprezentuje Rektora wobec Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zwanych dalej UTW, działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności:

1)   ustala zasady i zakres współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z UTW,

2)   inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do wspierania UTW w realizacji przez nie zadań statutowych, w granicach określonych przepisami prawa,

3)   zawiera umowy i porozumienia w zakresie objętym przedmiotem działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4)   opiniuje wnioski o patronat Rektora nad przedsięwzięciami organizowanymi przez UTW,

5)   sprawuje nadzór nad, zgodnym z przepisami prawa, wykorzystaniem potencjału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w realizacji zadań statutowych przez UTW.

3.   W realizacji pełnomocnictwa Pełnomocnik współpracuje z Prorektorem  ds. Kształcenia oraz Kanclerzem.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.09.2012
Data publikacji:
23.10.2012 11:57
Data aktualizacji:
23.10.2012 11:57
Liczba wyświetleń:
1715
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy38powolpelnoUniwTrzWiekuSmoczyński.docx17.21 KB