Decyzja Nr 52/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 52/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 października 2012 roku

 

w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku (Dz. U. Nr 225, poz.1351), § 1 ust. 3-4 załącznika do Zarządzenia Nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1 ust. 3-4 załącznika do Zarządzenia Nr 15/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 2

Powołuje się na rok akademicki 2012/2013 wydziałowe komisje doktoranckie, które opiniują wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w składzie:

1.   Wydział Bioinżynierii Zwierząt:

1)  Przewodniczący - prof. dr hab. Urszula Czarnik,

2)  Członkowie:

a)     dr hab. Jan Miciński, prof. UWM,

b)     dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM,

c)      mgr Grzegorz Zwierzchowski.

2.   Wydział Biologii i Biotechnologii:

1)  Przewodniczący – prof. dr hab. Krystyna Żółtowska,

2)  Członkowie:

a)     dr hab. Lesław Lahuta, prof. UWM,

b)     prof. dr hab. Aleksander Świątecki,

c)      mgr Aleksandra Zamojska.

3.   Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

1)  Przewodniczący – dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM,

2)  Członkowie:

a)     Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski,

b)     dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM,

c)      mgr inż. Magdalena Mleczko.

4.   Wydział Humanistyczny:

1)  Przewodniczący – dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM,

2)  Członkowie:

a)     dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM,

b)     dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM,

c)      dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof. UWM,

d)     mgr Piotr Patejuk.

5.   Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

1)  Przewodniczący – dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM,

2)  Członkowie:

a)     dr hab. Teresa Bowszys, prof. UWM,

b)     dr hab. Sławomir Szymczyk,

c)      mgr inż. Ilona Joanna Świtajska.

6.   Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

1)  Przewodniczący – dr hab. Andrzej Rychlik, prof.

2)  Członkowie:

a)     prof. dr hab. Bogdan Lewczuk,

b)     dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWM,

c)      lek. wet. Elżbieta Bednarko-Młynarczyk.

7.   Wydział Nauk o Środowisku:

1)  Przewodniczący – prof. dr hab. Janusz Terlecki,

2)  Członkowie:

a)     prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka,

b)     dr hab. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM

c)      mgr inż. Anna Kosowska

8.   Wydział Nauk Społecznych:

1)  Przewodniczący – dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,

2)  Członkowie:

a)     Prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta

b)     Prof. dr hab. Andrzej Olubiński

c)      mgr Tomasz Zając.

9.   Wydział Nauk Technicznych:

1)  Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Marek Markowski,

2)  Członkowie:

a)     prof. dr hab. Krystyna Skibniewska,

b)     dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM,

c)      mgr inż. Katarzyna Zalewska.

10. Wydział Nauki o Żywności:

1)  Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy Szpendowski,

2)  Członkowie:

a)     prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,

b)     prof. dr hab. Ryszard Żywica,

c)      mgr Justyna Borawska.

11. Wydział Teologii:

1)  Przewodniczący – ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM,

2)  Członkowie:

a)     ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM,

b)     ks. dr hab. Bogdan Wiktor Matysiak, prof. UWM,

c)      mgr Katarzyna Tracewicz

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECK

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.10.2012
Data publikacji:
23.10.2012 10:52
Data aktualizacji:
23.10.2012 10:52
Liczba wyświetleń:
2030
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy52wydzkomdoktor.docx18.19 KB