Wersje strony Nr 49 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.