Nr 138 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 107 m. Olsztyn

 

 

UCHWAŁA Nr 138

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 107 m. Olsztyn.

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2, pkt 3 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na przekazanie za odszkodowaniem przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Olsztyn prawa własności gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Tuwima (obręb 107 m. Olsztyn), oznaczonego w ewidencji jako działka 7/21 powierzchni 3151 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu), stanowiącego w części ul. Wawrzyczka oraz tereny zieleni.

 § 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:36
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:42
Liczba wyświetleń:
3253
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument