Decyzja Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 57/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 października 2012 roku

 

w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 6 ust. 2 Zarządzenia nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Komisji Etyki UWM w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

1.   Do składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do rozpatrzenia sprawy w trybie odwoławczym powołuje się następujące osoby:

1)  prof. dr hab. inż. BAJEROWSKI TOMASZ – Przewodniczący

2)  prof. dr hab. inż. WÓJCIK ROBERT – Zastępca Przewodniczącego,

3)  dr hab. inż. ŁACHACZ ANDRZEJ, prof. UWM – członek składu orzekającego,

4)  dr hab. med. KOWALSKI IRENEUSZ, prof. UWM – członek składu orzekającego,

5)  dr hab. PIOTR KRAJEWSKI, prof. UWM – sekretarz.

2.   Skład orzekający, o którym mowa w ust. 1 realizuje zadania zgodnie z przepisami § 6 Regulaminu Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i rozwiązuje się w dniu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie.

3.   wyniku przeprowadzonego postępowania skład orzekający informuje niezwłocznie Rektora.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.10.2012
Data publikacji:
12.10.2012 07:01
Data aktualizacji:
12.10.2012 07:01
Liczba wyświetleń:
1770
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy57powoskLorzekKomisji Etyki.doc38.5 KB