Nr 137 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej

 

 

UCHWAŁA Nr 137 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 r.

 w sprawie: utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej.

  

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na utworzenie Centrum Badań Energii Odnawialnej jako jednostki ogólnouczelnianej mającej na celu integrację działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii z zakresu energii odnawialnej.

§ 2

Do zadań Centrum Badań Energii Odnawialnej należało będzie w szczególności:

1)  prowadzenie badań,

2)  edukacja,

3)  działalność wdrożeniowa i promocyjna.

§ 3

Kierownika Centrum Badań Energii Odnawialnej powołuje Rektor spośród pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 4

Zasady funkcjonowania i finansowania Centrum Badań Energii Odnawialnej określi Regulamin zatwierdzony przez Rektora.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:34
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:43
Liczba wyświetleń:
3253
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument