Decyzja Nr 53/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 53/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 października 2012 roku

 

w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ustala się wykaz stanowisk w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych z określeniem klauzuli tajności:

1.   Rektor                                        „poufne”

2.   Prorektorzy                                „poufne”

3.   Kanclerz                                     „poufne”

4.   Dyrektor Gabinetu Rektora        „poufne”

5.   Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych    „tajne”

6.   Kwestor                                        „poufne”

7.   Kierownik Biura Rektora               „poufne”

8.   Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego    „poufne”

9.   Administrator Bezpieczeństwa Informacji               „poufne”

10.     Audytor wewnętrzny                                           „poufne”

11.     Dziekan Wydziału                                               „poufne”

12.     Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych ds. studentów Zagranicznych        „poufne”

13.     Kierownik Kadr                                                    „poufne”

14.     Kierownik Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich     „poufne”

15.     Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej              „poufne”

16.     Kierownik Nauki i Współpracy z Gospodarką                 „poufne”

17.     Kierownik dziekanatu                                                    „zastrzeżone”

18.     Samodzielny referent rozdzielni korespondencji           „zastrzeżone”

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 42 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.10.2012
Data publikacji:
10.10.2012 08:27
Data aktualizacji:
10.10.2012 08:27
Liczba wyświetleń:
1959
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy53dostinforNIEJAWN tracimocD42.docx12.88 KB