Decyzja Nr 46/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzyc

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 Decyzja Nr 46/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity DzU z 2012 roku, poz. 572) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.   Nauczyciel akademicki za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim otrzyma wynagrodzenie uwzględniające stanowisko ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę obliczeniową.

2.   Wysokość stawek za godzinę określa tabela.

 

 

Lp.

 

Stanowisko

 

Stawka

za godzinę

w złotych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i  tytuł
w zakresie sztuki, profesor wizytujący

 

170,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor  wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień  doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

 

150,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki,  starszy wykładowca

 

120,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

95,00

 

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 52/2011 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard  J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.09.2012
Data publikacji:
10.10.2012 07:55
Data aktualizacji:
10.10.2012 07:57
Liczba wyświetleń:
2188
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec46wynagrnauczponadwylekarski.doc38 KB