Nr 76/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 76/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.   Zmienia się nazwę Akademickiego Centrum Kultury i Promocji na Akademickie Centrum Kultury, zwane dalej Centrum.

2.   Z dotychczasowej struktury Centrum wyłącza się:

1)  Radio UWM-FM,

2)  Telewizje Kortowo,

3)  Zespół Prasowo-Promocyjny.

3.   Strukturę Akademickiego Centrum Kultury, po zmianach, tworzą:

1)  Akademicka Orkiestra Dęta,

2)  Chór Akademicki im. Prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

3)  Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”,

4)  kluby akademickie oraz agendy studenckie prowadzące działalność w zakresie objętym przedmiotem działania Centrum.

4.   Szczegółowy zakres działania Centrum określa Regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2012
Data publikacji:
10.10.2012 07:00
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:32
Liczba wyświetleń:
2382
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz76zmorganACKiP.doc56 KB