Nr 77/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Regionalnym Centrum Informatycznym

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 77/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w Regionalnym Centrum Informatycznym

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 35 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie w dnia 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w Regionalnym Centrum Informatycznym, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.   W Regionalnym Centrum Informatycznym:

1)  likwiduje się Dział Informatycznej Obsługi Uczelni,

2)  zmienia się nazwę:

a)   Ośrodka Edukacji Informatycznej na Dział Edukacji Informatycznej,

b)  Ośrodka Aplikacji i Obliczeń Naukowych na Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych.

2.   Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum Informatycznego, po zmianach, tworzą:

1)  Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej,

2)  Dział Edukacji Informatycznej,

3)  Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych.

3.   Szczegółowy zakres działania Regionalnego Centrum Informatycznego określa Regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2012
Data publikacji:
10.10.2012 06:48
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:32
Liczba wyświetleń:
2282
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz77zmorganRCI.doc59.5 KB