Biuro ds. Kształcenia

 

Biuro ds. Kształcenia

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik
mgr inż. Irena Kozłowska
tel. (89) 523 43 35
 
Pracownicy:
mgr inż. Magdalena Czaplicka
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49,
 
mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo
tel. (89) 523 32 87
 
mgr inż. Katarzyna Matuszak
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49,
 
mgr Anna Malinowska
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49,
 
mgr Dagmara Pipczyńska
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49
 
mgr Joanna Podgródna
tel. (89) 523 33 60
 
mgr Aldona Stec
tel. (89) 524 5247
 
mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska
tel. (89) 523-43-487; 524 52 49,
 
Biuro ds. Kształcenia
 
1. Do zadań Biura ds. Kształcenia należy:
    1) realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej
        i systemu zapewnienia jakości kształcenia,
    2) kontrola we wszystkich jednostkach realizacji planów zatrudnienia w sferze dydaktyki
        dotyczących zgodności z obowiązującymi planami studiów i programami kształcenia,
    3) rozliczanie wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie
        umowy-zlecenia na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,
    4) realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,
    5) koordynacja i nadzór nad:
        a) rekrutacją kandydatów na studia III stopnia i na studia podyplomowe,
        b) organizacją oraz funkcjonowaniem studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych,
        c) funkcjonowaniem systemu świadczeń pomocy socjalnej dla doktorantów i innych systemów
            stypendialnych,
    6) organizacja działalności informacyjnej i poradnictwa z zakresu:
        a) studiów III stopnia,
        b) studiów podyplomowych, w tym w zakresie powoływania, prowadzenia i likwidacji studiów
            podyplomowych,
    7) prowadzenie ewidencji studiów III stopnia i studiów podyplomowych na poszczególnych
        wydziałach
    8) opracowywanie oferty kształcenia na studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych,
    9) formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i świadectw ukończenia studiów
        podyplomowych,
  10) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
  11) obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich
        i podyplomowych,
  12) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie objętym przedmiotem działania.
2. Ponadto, w swoim zakresie działania, Biuro ds. Kształcenia:
     1) prowadzi zbiór informacji o absolwentach,
     2) prowadzi poradnictwo zawodowe,
     3) organizuje i prowadzi szkolenia przygotowujące studentów do efektywnego poszukiwania
         pracy,
     4) tworzy bazę danych na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z firmami,
     5) udziela informacji o ofertach praktyk i pracy,
     6) organizuje prezentacje firm w Uniwersytecie,
     7) organizuje sesje rekrutacyjne,
     8) prowadzi dystrybucję poradników firm współpracujących,
     9) prowadzi badania ankietowe studentów i absolwentów oraz badania preferencji pracodawców.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. kształcenia
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.10.2012
Data publikacji:
06.10.2012 11:57
Data aktualizacji:
31.10.2019 11:54
Liczba wyświetleń:
20048
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument