Biuro ds. Kształcenia

 

Biuro ds. kształcenia
ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik
mgr inż. Irena Kozłowska
tel. (89) 523 43 35
 
Pracownicy:
inż. Elżbieta Łożyńska
tel. (89) 523 43 87
 
mgr Joanna Podgródna
tel. (89) 523 33 60
 
Leokadia Sadłowska
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49
 
mgr Anna Malinowska
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49,
 
mgr inż. Magdalena Czaplicka
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49,
 
mgr Dorota Opolska
tel.(89) 527 92 12; 524 62 44,
 
mgr Gabriela Mełgwa
tel.(89) 527 92 12; 524 62 44,
 
mgr Dagmara Pipczyńska
tel.(89) 523 43 87; 524 52 49
 
mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska
tel.(89) 523-43-487; 524 52 49,
 
mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo
tel. (89) 523 32 87
 

Biuro ds. Kształcenia
 
1.  Do zadań Biura ds. Kształcenia należy:
     1)  realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej i systemu
          zapewnienia jakości kształcenia,
     2)  kontrola we wszystkich jednostkach realizacji planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotyczących
          zgodności z obowiązującymi planami studiów i programami kształcenia,
     3)  rozliczanie wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia
          na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,
     4)  realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,
     5)  koordynacja i nadzór nad:
             a)  rekrutacją kandydatów na studia III stopnia i na studia podyplomowe,
             b)  organizacją oraz funkcjonowaniem studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych,
             c)  funkcjonowaniem systemu świadczeń pomocy socjalnej dla doktorantów i innych systemów
                  stypendialnych,
     6)  organizacja działalności informacyjnej i poradnictwa z zakresu:
             a)  studiów III stopnia,
             b)  studiów podyplomowych, w tym w zakresie powoływania, prowadzenia i likwidacji studiów
                  podyplomowych,
     7)  prowadzenie ewidencji studiów III stopnia i studiów podyplomowych na poszczególnych wydziałach
     8)  opracowywanie oferty kształcenia na studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych,
     9)  formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
   10)  opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
   11)  obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,
   12)  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie objętym przedmiotem działania.
2.  Ponadto, w swoim zakresie działania, Biuro ds. Kształcenia:
     1)  prowadzi zbiór informacji o absolwentach,
     2)  prowadzi poradnictwo zawodowe,
     3)  organizuje i prowadzi szkolenia przygotowujące studentów do efektywnego poszukiwania pracy,
     4)  tworzy bazę danych na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z firmami,
     5)  udziela informacji o ofertach praktyk i pracy,
     6)  organizuje prezentacje firm w Uniwersytecie,
     7)  organizuje sesje rekrutacyjne,
     8)  prowadzi dystrybucję poradników firm współpracujących,
     9)  prowadzi badania ankietowe studentów i absolwentów oraz badania preferencji pracodawców.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. kształcenia
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.10.2012
Data publikacji:
06.10.2012 11:57
Data aktualizacji:
23.07.2014 12:23
Liczba wyświetleń:
13704
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument