Biuro Mediów i Promocji

 

Biuro Mediów i Promocji

 
Kierownik
mgr Wioletta Ustyjańczuk
tel. (89) 524 61 90

Telewizja Kortowo
Redaktor naczelny
mgr Wioletta Ustyjańczuk
tel. (89) 524 60 04

Specjalista
mgr inż. Jerzy Olak
tel. (89) 524 60 04

Starszy technik, operator kamery
Dariusz Witkowski
tel. (89) 524 60 04

 

Radio UWM FM
ul. Kanafojskiego 1 10-718 Olsztyn
Redaktor naczelny
Piotr Szauer
tel. (89) 523 38 88, (89) 523 49 01, 501 076 085
 
Starszy technik
Radosław Hrynek
tel. (89) 523 38 88
 
Wiadomości Uniwersyteckie
ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn
Redaktor naczelny
mgr Lech Kryszałowicz
tel. (89) 523 43 57, 602 52 49 41
 
Redaktor
mgr Małgorzata Hołubowska
tel. (89) 523 35 41
 
Redaktor
mgr Sylwia Zadworna
tel. (89) 523 35 41
 

 

Biuro Mediów i Promocji
1.  Kierownik Biura Mediów i Promocji pełni funkcję Rzecznika Prasowego.
2.  Do zadań Biura Mediów i Promocji należy w szczególności:
      1)  prowadzenie bieżącej działalności medialnej: prasowej, radiowej i telewizyjnej,
      2)  wspieranie procesu dydaktycznego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przez
           organizowanie praktyk zawodowych dla studentów,
      3)  dokumentowanie i archiwizowanie informacji na temat wydarzeń oraz sylwetek i dorobku pracowników
           Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w postaci materiałów fotograficznych, filmowych i radiowych,
      4)  promocja Uniwersytetu, w tym:
              a)  wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okolicznościowych, filmów, audycji
                   radiowych, płyt CD i innych promujących Uniwersytet,
              b)  współpraca z czasopismami i redakcjami zajmującymi się upowszechnianiem informacji o szkolnictwie
                   wyższym i nauce,
              c)   promocja osiągnięć pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców
                    Uniwersytetu,
              d)   promocja osiągnięć Uniwersytetu, w tym twórczości naukowej pracowników naukowych
                    i dydaktycznych oraz studentów i sportowców,
              e)   promocja konferencji i wystaw mająca na celu upowszechnianie wyników badań naukowych i innych
                    osiągnięć.
      5)  produkcja filmów, płyt CD, reklam i innych wydawnictw na zlecenie Uniwersytetu i zleceniodawców
           zewnętrznych.
3.  Rzecznik Prasowy realizuje zadania w szczególności w zakresie:
      1)  obsługa prasowo-informacyjna Rektora i Senatu,
      2)  udzielanie informacji i wyjaśnień mediom,
      3)  dokonywanie ewentualnych sprostowań informacji zamieszczanych w mediach,
      4)  organizacja konferencji prasowych,
      5)  działania promujące Uniwersytet i tworzenie jego dobrego wizerunku,
      6)  reakcja na nieprzychylne Uniwersytetowi treści upowszechniane w mediach,
      7)  prowadzenie i aktualizacja uniwersyteckiej strony internetowej,
      8)  przekazywanie pocztą elektroniczną komunikatów, ogłoszeń i informacji pracownikom Uniwersytetu,
      9)  przegląd prasy,
    10)  upowszechnianie wiadomości o działalności Uniwersytetu,
    11)  współpraca z redakcjami prasy, radia, telewizji w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu,
    12)  współpraca z Biurem Mediów i Promocji w zakresie:
               a)  produkcji programów telewizyjnych o Uniwersytecie,
               b)  opracowywania materiałów do wydawnictw promocyjnych,
               c)   redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich”
   13)  współpraca z radą programową Gazety Uniwersyteckiej,
   14)  udział w organizowaniu uroczystości uczelnianych i spotkań Rektora,
   15)  opracowywanie sprawozdań zleconych przez Rektora,
   16)  gromadzenie materiałów do rankingów szkół wyższych,
   17)  prowadzenie spraw w zakresie informacji publicznej.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 79

z dnia 28 września 2012 roku

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Mediów i Promocji
Wytworzył:
mgr Wioletta Ustyjańczuk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.10.2012
Data publikacji:
06.10.2012 10:36
Data aktualizacji:
10.07.2015 07:58
Liczba wyświetleń:
22618
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument