Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 79/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 września  2012 roku

 

 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj: Dz.U.201. 572 z późn. zm.) oraz § 62 ust.1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych do dnia 31 października 2012r. dostosują zakresy obowiązków podległych pracowników uwzględniając wprowadzone Regulaminem zmiany.

§ 3

Nadzór nad wprowadzeniem zmian organizacyjnych wynikających z Regulaminu powierza się Kanclerzowi.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarządzenie Nr 69/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  79 z dnia 28 września 2012 roku

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2012
Data publikacji:
02.10.2012 10:13
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:30
Liczba wyświetleń:
8980
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz79Regulamin OrgAdmin.doc311.5 KB
schemat402012.pdf70.93 KB