Wersja strony Decyzja Nr 43/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu oraz działowej gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski z dnia 28 wrzesień, 2012 - 12:41

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr  43/2012

Rektora  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu oraz działowej gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się zespół zadaniowy do przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej, w ramach szkolenia obronnego w UWM, w składzie:

 

1.    prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI - Prorektor ds. studenckich

2.    prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

3.    dr inż. Wiesław JASTRZĘBSKI - Dyrektor Gabinetu Rektora

4.    dr inż. Aleksander SOCHA - Kanclerz

5.    mgr Anna STACHURSKA - Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

6.    prof. dr hab. inż. Tomasz BAJEROWSKI Doradca Rektora ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Publicznej

7.    mgr inż. Krzysztof ŚWITAŁA - Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

8.    mgr Maria SOBCZAK - Kierownik Biura Rektora.

 

§ 2

Funkcje koordynatora zadań szkolenia powierzam mgr Annie STACHURSKIEJ.

 

§ 3

Plan ramowy przygotowania gry decyzyjnej stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

Harmonogram działań poszczególnych członków zespołu, o którym mowa
 w § 1 określa załącznik nr 2 do decyzji.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard  J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.09.2012
Data publikacji:
28.09.2012 12:41
Data aktualizacji:
28.09.2012 12:51
Liczba wyświetleń:
2215
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy44zmianysklRadyFundacjiZAK.doc35.5 KB