Decyzja Nr 42 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 42 /2012

Rektora  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie  ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych( Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

 

Ustala się wykaz stanowisk w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych z określeniem klauzuli tajności:

Rektor                                                                                                   „poufne”

Prorektorzy                                                                                            „poufne”

Kanclerz                                                                                                „poufne”

Dyrektor Gabinetu Rektora                                                                        „poufne”

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych                                  „tajne”

Kwestor                                                                                                „poufne”

Kierownik Biura Rektora                                                                            „poufne”

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego                                            „poufne”

Administrator Bezpieczeństwa Informacji                                                     „poufne”

Kierownik Kadr                                                                                       „poufne”

Kierownik Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich                                     „poufne”

Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej                                              „poufne”

Kierownik Nauki i Współpracy z Gospodarką                                                 „poufne”

Dziekan Wydziału                                                                                   „zastrzeżone”

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych ds. studentów Zagranicznych              „zastrzeżone”

Kierownik dziekanatu                                                                              „zastrzeżone”

Samodzielny referent rozdzielni korespondencji                                           „zastrzeżone”

Audytor wewnętrzny                                                                              „zastrzeżone”.

 

§ 2

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 39 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard  J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.09.2012
Data publikacji:
28.09.2012 12:36
Data aktualizacji:
05.10.2012 07:14
Liczba wyświetleń:
2208
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy42dostępdoinf.nieja_.doc35.5 KB