Decyzja Nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 41/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2012 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu (z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Uczelniany Zespół do opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2012/2013 w składzie:

1.    Kierownik Zespołu - mgr inż. Dorota Koryzno - Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich,

2.    Członkowie:

1)   mgr Agnieszka Krajewska - Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

2)   Lidia Siergiej - Wydział Biologii i Biotechnologii,

3)   Jolanta Szczepańska - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

4)   mgr Agnieszka Dziuba - Wydział Humanistyczny,

5)   mgr Bogumiła Samoraj - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

6)   mgr Sylwia Dylewska - Wydział Matematyki i Informatyki,

7)   Sabina Manista - Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

8)   mgr Agnieszka Juchniewicz - Wydział Nauk Ekonomicznych,

9)   mgr Anna Węzelowska - Wydział Nauk Medycznych,

10)mgr inż. Martyna Sobczak - Wydział Nauk o Środowisku,

11)Jadwiga Woroniecka - Wydział Nauk Społecznych,

12)mgr inż. Anna Skrzypińska - Wydział Nauk Technicznych,

13)Bożenna Hosaja - Wydział Nauki o Żywności,

14)mgr Iryna Piroch - Wydział Prawa i Administracji,

15)mgr Jolanta Szamatowicz - Wydział Prawa i Administracji,

16)mgr Katarzyna Stasiak - Wydział Sztuki,

17)mgr Magdalena Białach - Wydział Teologii.

 

§ 2

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1.    udzielanie informacji o zasadach, terminach i warunkach ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

2.    weryfikacja i przyjmowanie wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

3.    przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium,

4.    przygotowanie list studentów, którzy otrzymali bądź nie otrzymali stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

§ 3

Za wykonane prace przysługuje wynagrodzenie, wypłacane na podstawie umowy-zlecenia.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.09.2012
Data publikacji:
28.09.2012 11:55
Data aktualizacji:
28.09.2012 11:55
Liczba wyświetleń:
2675
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy41powolUczelnZespdsopracowywniosstypRektora.doc34 KB