Decyzja Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie ubiegających się o stypendium ministra

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Decyzja Nr 40/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2012 roku

 

w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie ubiegających się o stypendium ministra

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2012 roku Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271) stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Grupę 5% najlepszych doktorantów ustala rektor uwzględniając daną dziedzinę.

2.    Podstawą wyłonienia grupy, o której mowa w ust. 1 jest średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów w danym roku akademickim obowiązujących do zaliczenia roku studiów doktoranckich. Średnią ocen oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

3.    W sytuacjach nieuregulowanych niniejszą decyzją, decyzje podejmuje rektor.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.09.2012
Data publikacji:
28.09.2012 11:50
Data aktualizacji:
28.09.2012 11:50
Liczba wyświetleń:
1883
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy40wyslnajledoktorstypministra.doc27.5 KB