Nr 75/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

drukuj ten dokument

Zarządzenie Nr 75/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności z tytułu zagranicznej  podróży służbowej pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „High Quality  Surgery over Borders” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 

 

§ 1

Ustala się ryczałt w kwocie 170 EUR (sto siedemdziesiąt Euro) jako zwrot kosztów delegacji zagranicznej w ramach projektu pt.: „High Quality Surgery  over Borders”.

 

§ 2

Ryczałt określony w § 1 obejmuje:

1.    Dietę przeznaczoną na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki;

2.    zwrot kosztów:

1)   przejazdów - z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego,

2)   dojazdów - środkami komunikacji miejscowej,

3)   noclegów,

4)   innych wydatków, określonych przez pracodawcę.

 

§ 3

Pracownik może otrzymać zaliczkę w walucie obcej na koszty pobytu poza granicami kraju.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2012
Data publikacji:
28.09.2012 08:23
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:34
Liczba wyświetleń:
2583
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz75wspolmiedzynarodryczawyjazdyprojekt PlRuLt.doc28.5 KB