Nr 129 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006

 

UCHWAŁA Nr 129

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2006 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2006 po zmianach uwzględniający:

w tys. zł.

 

1.

Przychody działalności operacyjnej

272 201,5

2.

Koszty działalności operacyjnej

259 228,8

3.

Zysk z działalności operacyjnej

12 002,7

4.

Zwiększenia funduszu zasadniczego

Zmniejszenia funduszu zasadniczego

Stan funduszu na koniec roku 2006

31 500,0

16 000,0

156 191,9

5.

Zwiększenie funduszu pomocy materialnej dla studentów

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów

Stan funduszu na koniec roku 2006

 

44 393,3

 

45 498,3

120,0

6.

Zwiększenia własnego funduszu stypendialnego

Zmniejszenia własnego funduszu stypendialnego

Stan funduszu na koniec roku 2006

261,4

143,1

0

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr 84 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:19
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:49
Liczba wyświetleń:
3352
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument