Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
10-719 Olsztyn
tel.: 89/ 523 38 66
fax: 89/ 523 38 60
 
Kontakt Skype (Polski JęzykMigowy): malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl
 
Osoby Głuche posługujące się polskim językiem migowym mogą kontaktować się w sprawach dotyczących studiów na UWM za pomocą komunikatora Messenger:
Barbara Parda lub Diana Kirakowska

 

Kierownik BON:
Andrzej Prószyński
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
tel.: 89/ 523 38 60

Pracownicy:

Dorota Filip
referent
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
tel.: 89/ 523 38 66
 
Małgorzata Mickiewicz
referent
kształcenie osób głuchych i słabosłyszących
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
 
Barbara Parda
starszy specjalista
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
tel.: 89/ 523 38 66
Messenger (PJM): Barbara Parda
 
Dorota Opolska
specjalista, doradca zawodowy
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
tel.: 89/ 523 38 66

 

   

1. Do zadań BON należy:
    1)  prowadzenie spraw związanych z procesem dydaktycznym i funkcjonowaniem
        w środowisku akademickim studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością,
 
    2)  prowadzenie i aktualizacja bazy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,
    3)  rozpoznawanie potrzeb studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz inicjowanie działań
        zmierzających do likwidacji zidentyfikowanych barier utrudniających proces dydaktyczny
        na Uczelni,
    4)  prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego naukę osobom z niepełnosprawnością,
    5)  prowadzenie pracowni komputerowej dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,
    6)  organizacja spotkań indywidualnych i grupowych ze studentami,
    7)  udzielanie indywidualnej pomocy studentom z niepełnosprawnością w zakresie prowadzonych
        studiów,
    8)  promocja działań Biura.
 
2. Ponadto BON prowadzi działania zmierzające do:
    1)  kształtowania przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością,
    2)  integracji studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,
    3)  informowania osób z niepełnosprawnością(kandydatów na studia)o możliwościach
       i warunkach studiowania w Uczelni,
    4)  informowania o bieżących sprawach dotyczących studentów i doktorantów
        z niepełnosprawnością (między innymi o stypendiach specjalnych dla osób niepełnosprawnych),
    5)  podejmowania działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych
        studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo
        realizować programu studiów,
    6)  wsparcia pracowników dydaktycznych, prowadzących zajęcia, w których uczestniczą studenci
        z niesprawnościami,
    7)  udzielania informacji o możliwościach wsparcia z innych instytucji wspierających osoby
       
z niepełnosprawnościami, w tym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
3. BON współpracuje z wydziałowymi opiekunami studentów niepełnosprawnych, pełnomocnikami
    rektorów ds. osób niepełnosprawnych oraz kierownikami biur ds. osób niepełnosprawnych innych
    uczelni wyższych, w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań.
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych
Wytworzył:
mgr Marta Andrzejczyk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.09.2012
Data publikacji:
12.09.2012 11:07
Data aktualizacji:
07.10.2020 11:38
Liczba wyświetleń:
9730
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument