Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/105, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-38-66

tel./fax +48 89 523-38-60


kod ewidencji korespondencji: BON; kod finansowy: 9131

www.uwm.edu.pl/bon

bon@uwm.edu.pl

 

Kierownik:

         mgr Marta Andrzejczyk

         ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/106, 10-719 Olsztyn
         tel. + 48 89 523 38 60, 608 641 642

         marta.andrzejczyk@uwm.edu.pl

 

Referenci:

 

    Dorota Filip, tel. +48 89 523 38 66

    dorota.filip@uwm.edu.pl

 

    Andrzej Prószyński, tel. +48 89 523 38 66

    andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

 

   

1. Do zadań BON należy:

1)  prowadzenie spraw związanych z procesem dydaktycznym i funkcjonowaniem
w środowisku akademickim studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością,

2)  prowadzenie i aktualizacja bazy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,

3)  rozpoznawanie potrzeb studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz inicjowanie działań zmierzających do likwidacji zidentyfikowanych barier utrudniających proces dydaktyczny
na Uczelni,

4)  prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego naukę osobom z niepełnosprawnością,

5)  prowadzenie pracowni komputerowej dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,

6)  organizacja spotkań indywidualnych i grupowych ze studentami,

7)  udzielanie indywidualnej pomocy studentom z niepełnosprawnością w zakresie prowadzonych studiów,

8)  promocja działań Biura.

 

2. Ponadto BON prowadzi działania zmierzające do:

1)  kształtowania przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością,

2)  integracji studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,

3)  informowania osób z niepełnosprawnością(kandydatów na studia)o możliwościach
i warunkach studiowania w Uczelni,

4)  informowania o bieżących sprawach dotyczących studentów i doktorantów
z niepełnosprawnością (między innymi o stypendiach specjalnych dla osób niepełnosprawnych),

5)  podejmowania działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom
z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,

6)  wsparcia pracowników dydaktycznych, prowadzących zajęcia, w których uczestniczą studenci
z niesprawnościami,

7)  udzielania informacji o możliwościach wsparcia z innych instytucji wspierających osoby
z niepełnosprawnościami, w tym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

3. BON współpracuje z wydziałowymi opiekunami studentów niepełnosprawnych, pełnomocnikami
    rektorów ds. osób niepełnosprawnych oraz kierownikami biur ds. osób niepełnosprawnych innych
    uczelni wyższych, w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań.

 

Na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych  oraz określenia zasad jego funkcjonowania

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych
Wytworzył:
mgr Marta Andrzejczyk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.09.2012
Data publikacji:
12.09.2012 11:07
Data aktualizacji:
16.07.2014 10:40
Liczba wyświetleń:
8628
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument