Decyzja Nr 36/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września 2012 roku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku studiów ubiegających się o stypendi

 

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 36/2012

                                     Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 września 2012 roku

 

w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku studiów ubiegających się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 oraz art. 174 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270) stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     Grupę 5% najlepszych studentów wyłania dziekan wydziału uwzględniając kierunek studiów oraz rok i formę studiów.

2.     Podstawą wyłonienia grupy, o której mowa w ust. 1 jest średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów uzyskana w ostatnim zaliczonym roku studiów.

3.     Pozycję na liście dla studentów, którzy zmienili uczelnię, kierunek studiów lub formę studiów określa dziekan wydziału.

4.     W sytuacjach nieuregulowanych niniejszą decyzją, decyzje podejmuje dziekan.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.09.2012
Data publikacji:
12.09.2012 11:02
Data aktualizacji:
12.09.2012 11:02
Liczba wyświetleń:
1823
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy36najlepszystudent.doc26 KB